SDH Sloup

Činnost sboru

činnost sboru > 2012

Slavnostní rozsvícení vánočního stomu

datum: 02. 12. 2012

První taková akce v historii našeho sboru a všichni natěšeni, aby vše klaplo. Připravili jsme pro návštěvníky zdarma teplé nápoje, ohřívaný párek a doprovodný program v podobě živé vánoční hudby. Občané se nám odměnili nevídanou velkou účastí a nás to motivuje v pokračování této akce. Děkujeme všem za účast, členům sboru za obsluhu a Jirkovi Johánkovi ml. a jeho učiteli Danielu Kopáčkovi za hudební doprovod.

Příprava vánočního stomu

datum: 30. 11. – 01. 12. 2012

Náš sbor si vzal záštitu nad vánočním stromem v naší vesnici. Příprava byla náročná a dala nám spousty nápadů do dalších let. Děti připravily vánoční ozdoby a dospělí následný den provedli nazdobení a ukotvení stromu. Děkujeme Jirkovi Johánkovi za vyrobení kvalitního stojanu a všem účastníkům za přidání ruky k dílu.

Školení vedoucích mládeže okresu Praha - západ

datum: 23. – 25. 11. 2012

místo konání: Skryje

V krásném prostředí vesnice Skryje v okrese Rakovník obklopeného křivoklátskými lesy se konalo školení vedoucí mládeže okresu PZ. Ubytování a strava byly zajištěny v Domově dětí a mládeže společnosti Hobby centrum. Záštitu nad akcí si vzala OORM PZ. Během 3 dnů jsme měli možnost zlepšit své znalosti z:

- pedagogiky a psychologie

- dokumentace kolektivu MH

- statutu ORM, Stanov SH ČMS, Směrnice činnosti s kolektivy MH

- právního minima

- první pomoci

- krizové psychologie

- pobytových táborů a jejich hospodaření

- hry Plamen

Na konci školení jsme psali písemný test, který dopadl pro všechny úspěšně. Hodnocení školení účastníky i lektory bylo velmi pozitivní, což bylo zapříčiněno hlavně jejich aktivním přístupem.

Náš sbor má nyní tyto aktivní vedoucí mládeže:

Michal Zrno – II. stupeň (obnoven)

Pavlína Nejedlá – II. stupeň (obnoven)

Věra Bažantová – II. stupeň

Tomáš Fiala, Monika Trávová, Veronika Dudková – 3. stupeň (minimum)

Vyhlášení celoroční soutěže mladých hasičů ,,Sloupecký hasič roku 2012“ a slavnostní ukončení soutěžní sezóny 2012

20. 10. 2012

Letošní sezóna utekla jako voda a mi se mohli těšit na její slavnostní ukončení. Vzhledem k nabytému programu jsme slavnostní vyhlášení museli udělat ještě před posledními závody jak u dětí, tak u dospělých. Vše proběhlo v zázemí tenisových kurtů v Měchenicích. Nejvíce bodů za činnosti během roku nasbírali z 27 členů: 1. místo – Jirka Johánek, 2. místo – Natálka Artimovičová, 3. místo - Kryštof Titěra a Matěj Hromádka. Dále proběhlo zhodnocení sezóny formou prezentace vedoucího mládeže Michala Zrna, videa na internetu a proslovem zástupce žen Moniky Trávové a starosty sboru Davidem Liškou. Děkujeme všem účastníkům za účast a připravené jídlo, Sokolu Měchenice a Zdeňkovi Ebrovi za zázemí a těšíme se na další rok.

Oprava střechy

25. 8. 2012

V sobotu 25.8. se členové našeho sboru sešli k opravě střechy garáže. Do garáže zatékalo a tak bylo nezbytné střechu opravit. Oprava trvala celý den, mimo jiné byly usazeny nové lavičky, vyřezáno křoví za garáží a po garáži nainstalován nový rozvod vzduchu.

Soustředění MH

08. 06. 2012

Sloup a Bojanovice

Celý tento den jsme od 7,45 – 16,30 ladili formu na krajské kolo hry Plamen. Vyzkoušeli jsem si všechny disciplíny, počasí přálo, oběd v restauraci U Holinků v Bratřínově zasytil a my si zaběhli u pár disciplín osobáčky. Všichni závodníci makali na 100%, doufejme, že forma vydrží a popereme se s favority o postup na republikové kolo.

Voda 2012

Ani špatné počasí nás neodrazuje k tomu, abychom vyrazili na každoroční vodu, kterou zorganizovali Baďa a Pavča. Kulturní referentkou byla zvolena Monika Hašková, která pro nás připravila všechny hry. Na vlakovém nádraží v Davli se rozdělujeme do 4 skupin. V počtu 21 sloupečáku sedíme ve vlaku a David s Lexou v bedně. Cestu až na výluku vlaku na konci zvládáme perfektně. Hláška „Evooo kde jsi?“ se chytla hned na začátku a tak ji hledáme celou vodu. První den na vodě jede každý s tím koho si vybere. Ze začátku je trochu problém s posledním zadákem, ale i to se vyřešilo. K postavení stanů se dostaneme asi kolem 18 hodiny. Večer nám zpříjemnila dobrá večeře a Rádi a Johana hraní na kytaru. Druhý den prší hned od rána, ale přesto si každý háček tahá svého zadáka a tak většinou každý jede s nikým jiným. Zastávka u Vikinga opět nezklame a naše bříška se naplní skvělým jídlem. Do Krumlova jdeme jako každý rok na pizzu. Se studenými nožky se dostaneme do spacáku až v pozdních hodinách. Čeká nás nejnáročnější den, nejvíc jezů, ale s naším počasím nevím jestli je to dobře nebo špatně. Myslím, že na jezech se vyklopili (po Moravsku zarakvili) jen 3 lodě. Poslední noc ve Zlatý Koruně jsme narazili na super partu, která měla kytaru a hezky zpívali, tak jsme se k nim připojili. V sobotu nás probudilo sluníčko a tak jsme si konečně mysleli že si možná zaplaveme ve Vltavě, ale okolo 13 hodiny se zatáhlo a zbytek dne jen pršelo. Celý den je docela táhlý, protože to moc nejede. Úplně zmrzlý odevzdáváme lodě. Celovodáckou hru, kterou vymyslela Kasička vyhrála Lucie Vnoučková, protože našla Evu i s občankou za 10 bodů. Na druhém místě se umístila její sestra Adélka Vnoučková a na místě třetím Radka Kostelecká. Všichni se mnou budou souhlasit,když řeknu, že se z nás stala super parta a že příští rok pojedeme určitě znova. Pro příště doufám že BaĎa a Pavča objednají lepší počasí. Naší vodu nám připomenou naše trička, které jsme dostali a za které děkujeme :)

V. Noční útočení v JZD - Sloup

26. 5. 2012

V sobotu 26. května jsme uspořádali V. ročník Nočního útočení v JZD. Počasí nám přálo, občerstvení byl dostatek a my jsme přivítali na naší netradiční závodní ploše 23 soutěžních družstev. Novinkou bylo rozdělení soutěže na dvě kategorie podle výkonnosti čerpadla. Celá akce vypukla asi o půl desáté. Sportovní výkony neúnavně komentoval Michal Zrno a k tanci a poslechu hrál DJ Hoppa. Po druhé hodině noční bylo dobojováno. Vítězství v kategorii žen vybojovala domácí děvčata, v kategorii PS 12 muži Jíloviště a v kategorii PS upravených pro požární sport muži z Dolních Jirčan. Po soutěži následovala diskotéka do brzkých ranních hodin. SDH Sloup děkuje panu Wolhmutovi, panu Kvízovi, panu Holubovi a Arcibiskupství pražskému za zapůjčení soutěžní plochy, DJ Hoppovi a dalším sponzorům za podporu.

Sváťa Chrastilová, kronikářka SDH Sloup

Mezinárodní ženský sbor VIVA VOCE zazpíval na podporu sloupeckých hasičů

19. 5. 2012

V podvečer slunečné soboty 19. května jsme měli tu čest přivítat na přátelském koncertě na podporu Sboru dobrovolných hasičů ve Sloupu všechny naše příznivce, členy a přátele. Koncert mezinárodního ženského pěveckého tělesa Viva Voce se konal od sedmi hodin v kostele Sv. Salvátora v Praze. Pětadvacetičlenný sbor z jedenácti zemí světa přivítal přítomné, za doprovodu klavíru, klasickou skladbou What a Wonderful World. Dále zazněly písně z Japonska, Velké Británie, Francie, Ruska, Německa, Korey a nakonec i skvěle podaná česká píseň Jaroslava Ježka Život je jen náhoda. Viva Voce vedený sbormistryní Soňou Frýdlovou v nás zanechal nezapomenutelný zážitek. Částku, kterou se nám díky štědrosti návštěvníků koncertu podařilo vybrat, použijeme na zlepšení materiálně technického vybavení našeho sboru. Chtěla bych touto cestou poděkovat naší člence paní Hance Sedláčkové za přípravu a organizaci celé akce, návštěvníkům za finanční dary a především sboru Viva Voce za to, že pro nás tuto akci uspořádal.

Sváťa Chrastilová, kronikářka SDH Sloup

Mše svatá u příležitosti svátku svatého Floriána

05. 05. 2012

V sobotu 5. května 2012 jsme se po sportovním dopoledni ve Hvozdnici zúčastnili velmi milé akce. V Bratřínově se od 16:00 konala mše svatá u příležitosti svátku svatého Floriána. Do Bratřínova jsme dojeli ve třičtvrtě na čtyři a hned jsme se zařadili do právě chystaného průvodu, který vedl od hasičské zbrojnice, kolem „Hospůdky u Holinků“ až na náves. Čest to pro nás byla o to větší, že jsme se poprvé zúčastnili na podobné akci i s naším novým praporem pořízeným k 75. výročí trvání našeho sboru, který nesl Lukáš Vich. Přesně ve čtyři hodiny začal na návsi sloužit mši svatou štěchovický farář pan Pavel Debek. Během mše upozornil na potřebnost a důležitost hasičské práce a posvětil bratřínovským novou stříkačku, pořízenou díky štědrosti členů a dalších sponzorů. I přesto, že po celou dobu průvodu i mše pršelo, se akce velmi zdařila. Po ukončení následovalo malé občerstvení s hudbou v již zmíněné „Hospůdce u Holinků“.

Akce se z našeho sboru zúčastnili: Jaroslav Klika, Jiří Žemlička st., Svatava Chrastilová, Jan Chrastil, Petr Klika, Olinka Kliková, Hanka Sedláčková a praporečník Lukáš Vich. Z okolí pak zástupci sborů dobrovolných hasičů z Davle, Bojanovic, Senešnice, Buše, Slap a samozřejmě Bratřínova.

Karnevalové čarodějnice ve Sloupu

30. 04. 2012

Po několika předchozích ročnících, kdy nám tradiční pálení čarodějnic narušil déšť, se letošní ročník opravdu vydařil. Pondělí 30. dubna byl krásný slunečný a velmi teplý den. Vše začalo již krátce po poledni, kdy naši muži začali stavět hranici a holky vyrobily čarodějnici. Obzvláště žízniví účastníci příprav jistě uvítali i čerstvě zapojenou novou pípu. Kolem šesté večer se sešel rekordní počet sloupeckých i přespolních občanů a oslava pálení čarodějnic mohla začít. Vedoucí mladých hasičů si připravili pro všechny děti v maskách i bez nich spoustu her a nakonec obdržely všechny masky diplom a soutěžící sladkosti za odměnu. Hranice s čarodějnicí byla zapálena kolem osmé hodiny a další zábava mohla pokračovat. K tanci i poslechu hrála reprodukovaná hudba a spousta z nás vydržela až do časných ranních hodin. Všem příznivcům děkujeme za podporu a těšíme se za rok u pálení čarodějnic na shledanou.

Sváťa Chrastilová, kronikářka SDH Sloup

Den Země a sběr železného šrotu

Již druhým rokem jsme se připojili k oslavám mezinárodnímu svátku Dne Země, který se uskutečnil v sobotu 21.dubna 2012. Vše začalo, stejně jako minulý rok, v půl osmé ráno, kdy se sešla mužská část našeho sboru a provedla ve Sloupu tradiční sběr železného šrotu. Výtěžek z této akce bude použit na dovybavení našeho sboru potřebnou technikou. V deset hodin se pak sešli mladí hasiči a další dobrovolníci a začal úklid Sloupu. Je až k nevíře, že se i přes pravidelný podzimní i jarní úklid podaří nasbírat po celém Sloupu nemalý počet velkých odpadkových pytlů. Po úklidu jsme ještě vyrazili do lesa na dříví k pálení čarodějnic.
Celá akce byla zakončena opékáním špekáčků a malým občerstvením, které zajistil Městys Davle a maminky mladých hasičů. Akce se zdařila, ve Sloupu se zúčastnilo Dne Země 25 dětí a 17 dospělých. Všem velice děkujeme.

Sváťa Chrastilová, kronikářka SDH Sloup

Výlet Jílového u Prahy

7. 4. 2012

Vyrazili jsme s hasičema na výlet do Jílového u Prahy. Měli jsme v plánu navštívit profesionální hasiče a štolu Halíře. Jenže jsme viděli hasiče odjíždět nám přímo před nosem. Takže jsme šli rovnou do štoly, ta nám naštěstí před nosem neujela. Šli jsme docela dlouho, protože štola byla až daleko za městem v lese. Ve štole to bylo dobré, půjčili nám tam helmy a vyrazili jsme. Šli jsme s průvodkyní a ta nám o štole hodně řekla. Všem se moc líbilo. Cestou zpět jsme hráli hry, jako například "Na mědvěda" nebo slovní hříčky. Jenže za chvíli začalo poprchávat, a pak začal slejvák. Ale nakonec jsme došli k vlakovému nádraží. Nastoupili jsme do vlaku, a už jsme jeli. Výlet byl prostě super. :-))

autor: Verča Johánková

Vepřové hody

V sobotu 25. února jsme uspořádali každoroční a velmi oblíbené vepřové hody.

Zimní příprava v tělocvičně

Chladné zimní měsíce přečkali naši mladí hasiči, dorostenky i muži v davelské školní tělocvičně, kde si pravidelným tréninkem zlepšovali fyzickou přípravu na novou sportovní sezónu.

Počátek roku 2012 a výroční valná hromada 4.2.2012 ve Hvozdnici

Sloupečtí hasiči začali nový rok 2012 tradičně návštěvou výročních valných hromad okolních a spřátelených sborů. Následně jsme zhodnotili i naší sborovou činnost na výroční valné hromadě 4. února ve hvozdnické hospodě „U Rybníka“.

Na vlastní žádost odstoupil po deseti letech z funkce starosty sboru bratr Ladislav Vich ml. a nově byl zvolen starostou bratr David Liška. Ladislav Vich předal ještě dodatečně našemu dlouholetému členovi bratru Jaroslavu Klikovi nejvyšší ocenění v našich řadách, medaili sv. Floriána. Oběma za činnost pro sbor velice děkujeme. K tanci i poslechu hrála kapela Malý Fernet.